Hededanmarks besigtigelse af Kiddal, Klink og Nørhede plantager

Kiddal: De fleste træer ligger i den østlige del af skoven, ved “skurvognen” og øst for hovedvej A11 (Se herunder fra den 7. december – Stormen Bodil)
Klink: Der er ikke stormfald, måske et enkelt træ.
Nørhede: Plantagen har fået en ordentlig tur. Øst for hegningen er der slået hul og det tilbageblivende er noget tyndt. Hegnet er løftet af de væltede rodkager.
Damstrupvej er fortsat spærret af fald fra vest. Ligeledes er vestenden af Nørhede væltet og spærrer Troldtoftvej .
Andre har forsøgt med en gummiged at skubbe træer væk, men har opgivet. (foto Jon Colstrup)

Bodils hærgen

Billeder fra stormen Bodils hærgen i Vestjylland og specielt i Kiddal Plantage hvor fotografen efter stormen tog et lille udvalg af billeder i området omkring “slugten”, hvor stormen havde raseret.    (foto Helle Engestoft)

 

Kiddal-3 Kiddal-2