Generalforsamling

Kiddal, Klink og Nørhede Plantager ApS

 Grønbjerg d. 22. maj 2024

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Kiddal, Klink og Nørhede Plantager ApS

 Sønderkjærsvej 9, Grønbjerg

Onsdag d. 12. juni 2024 kl. 19.30

Vi mødes til skovvandring kl. 18.30 i Kiddal Plantage ved Højene

Ommebakkevej, 6971 Spjald

Tilmelding:

Der bedes af hensyn til traktementet om tilmelding, gerne senest den 6. juni til post@kiddal-klink-norhede.dk eller pr. telefon/sms til Helle Engestoft 40 29 10 73

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Direktionens beretning om virksomheden i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af årsrapport for det senest afsluttede regnskabsår
  4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
  5. Forslag til vedtægtsændring (se herunder)
  6. Valg af medlem til direktionen. På valg: Karsten Hansen (genopstiller)
  7. Valg af suppleanter. Kresten Agerlund og Anders Gammelvind (modtager genvalg/valg)
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Direktionen foreslår følgende nye ordlyd af generalforsamlingsafsnittet i vedtægterne:

Generalforsamlingen indkaldes og tilrettelægges af direktionen, og indkaldelsen skal foretages tidligst 4 uger senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkaldelsen med angivelse af tid og sted og dagsorden m.m., sendes til de kapitalejer, der er noteret i selskabets ejerbog. Indkaldelsen sendes som almindeligt brev eller med elektronisk brev til de kapitalejere, med hvilke der er truffet aftale om denne kommunikationsform. Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år inden d. 31. maj.

Ændres til:

Generalforsamlingen indkaldes og tilrettelægges af direktionen, og indkaldelsen skal foretages tidligst 4 uger senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkaldelsen med angivelse af tid og sted og dagsorden m.m., sendes til de kapitalejer, der er noteret i selskabets ejerbog. Indkaldelsen sendes ikke længere som almindeligt brev men med elektronisk brev til de kapitalejere, med hvilke der er truffet aftale om denne kommunikationsform. Indkaldelsen lægges desuden på selskabets hjemmeside (www.kiddal-klink-norhede.dk). Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år inden d. 15. juni.

Begrundelsen er, at det er svært at finde en passende dato og få indkaldt rettidigt mellem regnskabets færdiggørelse og 31.maj. Desuden er det blevet så dyrt at sende breve med indkaldelser, at vi har valgt at stoppe denne service, når vedtægterne tillader dette, altså efter næste generalforsamling (i ’25)

Med venlig hilsen

Direktionen: Per Kamp – Helle Engestoft – Karsten Hansen