Generalforsamling

Kiddal, Klink og Nørhede Plantager ApS

Grønbjerg d. 2. maj 2018
Der indkaldes hermed til generalforsamling i
Kiddal, Klink og Nørhede Plantager ApS

Grønbjerg Forsamlingshus, Svinget 1, Grønbjerg

Onsdag d. 22. maj 2018 kl. 19.30

Vi mødes til skovvandring kl. 18.30 i Kiddal Plantage
I Omme Bakker ved parkeringspladsen

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Direktionens beretning om virksomheden i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af årsrapport for det senest afsluttede regnskabsår
  4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
  5. Valg af medlem til direktionen. På valg: Ejgild Skytte (genopstiller)
  6. Valg af suppleanter. Nuværende suppleanter: Karsten Hansen og Kresten Agerlund
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

 

Tak til de mange der har tilmeldt sig e-mail kommunikationen

Husk adresseændring – både fysisk såvel som e-mail

OBS. OBS – Men vi vil gerne have flere!!: send en mail til:
post@kiddal-klink-norhede.dk

I vedtægterne/loven gives der mulighed for at kommunikere med kapitalejerne (anpartshaverne) elektronisk.
Det betyder at selskabet kan sende indkaldelse mv. ud til kapitalejerne med e-mail.

Denne fremgangsmåde vil spare direktionen for en del arbejde og en del portoudgifter.

Der må kun kommunikeres med kapitalejerne såfremt disse accepterer denne meddelelsesform.

Ved at fremsende en mail med dit navn og adresse til:  post@kiddal-klink-norhede.dk accepterer du, at du vil/kan modtage indkaldelser til generalforsamlinger samt nyhedsbreve fra Kiddal, Klink og Nørhede Plantager ApS.

Med venlig hilsen
Direktionen: Ejgild Skytte – Per Kamp – Helle Engestoft

Grønbjerg Jagtforening meddeler:
Aktionærer kan købe sig med på drivjagter i Kiddal Plantage
Henv. Jørgen Bank  31 34 44 98

Udskriv indkaldelsen fra denne pdf. side