Udsættelse af generalforsamlingen

Udsættelse af Generalforsamling i

Kiddal, Klink og Nørhede Plantager ApS

 Erhvervsstyrelsen har givet selskaberne udsættelse med hensyn til at aflevere regnskaber og dermed årsrapporten til 31. august 2020.

Set i lyset af dette samt den nuværende Coronasituation udsættes generalforsamlingen i Kiddal, Klink og Nørhede Plantager ApS indtil forsamlingsforbuddet bliver ophævet.

Der vil blive informeret med sædvanligt varsel.

Med venlig hilsen direktionen

Kiddal, Klink og Nørhede Plantager ApS

www.kiddal-klink-norhede.dk

Husk at opdatere din adresse og evt. mailadresse - send til direktionen