Jagten i Skovene

Jagten i Kiddal Plantage er lejet ud til Grønbjerg Jagtforening i treårige perioder. Jagten i Klink- og Nørhede Plantager er lejet ud til private (anpartshavere i plantagen).
Af Jubilæumsbogen fremgår følgende:
I 1936 lejer Jens Ibsen jagten i Klink for 5,- kr. Bertel Christensen lejer jagten i Kiddal for 85 kr., og for de følgende 5 år stiger lejen til 150 kr. for både Kiddal og Klink årligt, og som noget nyt bestemmes det ved et bestyrelsesmøde i 1937, at ingen ”udensognsboende” kan leje jagten i plantagerne.

Fra Grønbjerg Jagtforenings protokol lyder det således:
I 1974 fik Grønbjerg Jagtforening en henvendelse fra bestyrelsen i Kiddal Aktieplantage, om man var interesseret i at leje jagten i skoven. Bestyrelsen i jagtforeningen bestod dengang af Niels Skytte, Henry Pedersen, Peder Christensen, Knud Westergaard og Wilfred Pedersen. I jagtforeningens protokol kan læses flg. fra et bestyrelsesmøde, onsdag den 5. juni 1974: "Bestyrelsen enedes derfor om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling og forelægge medlemmerne betingelserne. Bestyrelsen for aktieplantagen forlanger kr. 8.000, for det første år. Der må ikke bruges støverhunde, der må skydes indtil 6 stykker råvildt, 1 kronhjort og 1 kalv. Betingelserne for at jagtforeningen bliver lejer af Aktieplantagen er, at jagtlejen holdes udenfor kontingentkassen og at medlemmerne forpligter sig ved underskrift at garantere jagtlejen."

På den ekstraordinære generalforsamling den 11. juni, vistes interesse for sagen, og 18 medlemmer tegnede sig for jagtlejen. Dermed kunne man gå i gang med at planlægge jagterne og den 5. oktober 1974 kunne man afholde den første fællesjagt i Kiddal, drevet i jagtforeningsregi.
I begyndelsen var det skovens direktion, som udstak grundreglerne for jagtudøvelsen og jagtforeningens bestyrelse, som planlagde jagterne i detaljer. Efterhånden overlod man det til Jagtforeningen, selv at forvalte jagten.

 

 

Henrik Skytte nedlagde den på det tidspunkt største hjort, der er skudt i Kiddal Plantage. September 2000

I øvrigt henvises til Grønbjerg Jagtforenings hjemmeside på www.groenbjerg.dk eller direkte her

2023

blev der i Kiddal skudt følgende:
stk. Sommerbuk
stk. Rådyr
stk. seksender Kronhjort
stk. Spidshjort
stk. Harer
stk. Ræv
stk. Skovdue
stk. Snepper

2022

blev der i Kiddal skudt følgende:
2 stk. Sommerbuk
0 stk. Rådyr
1 stk. Kronhind
0 stk. Spidsdåhjort
4 stk. Harer
0 stk. Ræv
0 stk. Skovdue
39 stk. Snepper

2021

blev der i Kiddal skudt følgende:
1  stk. Sommerbuk
2   stk. Rådyr
-  stk. Kronvildt
-   stk. Spidsdåhjort
2  stk. Harer
-  stk. Ræv
-   stk. Skovdue
37  stk. Snepper

2020

blev der i Kiddal skudt følgende:
1  stk. Sommerbuk
-  stk. Rådyr
-  stk. Kronhind
-  stk. Spidsdåhjort
3  stk. Harer
-  stk. Ræv
-  stk. Skovdue
45 stk. Snepper

2017

blev der i Kiddal skudt følgende:
1   stk. Sommerbuk
-   stk. Rådyr
-   stk. Kronhind
-   stk. Spidsdåhjort
3  stk. Harer
-   stk. Ræv
-   stk. Skovdue
36 stk. Snepper

2014

blev der i Kiddal skudt følgende:
2   stk. Forårsbuk
5   stk. Rådyr
7   stk. Kronvildt
-   stk. Spidsdåhjort
2  stk. Harer
1   stk. Ræv
-   stk. Skovdue
19 stk. Snepper

2011

blev der i Kiddal skudt følgende:
2  stk. Forårsbuk
-   stk. Rådyr
8  stk. Kronvildt
-   stk. Spidsdåhjort
5  stk. Harer
2  stk. Ræv
-   stk. Skovdue
8  stk. Snepper

2019

blev der i Kiddal skudt følgende:
2 stk. Sommerbuk
2 stk. Rådyr
1 stk. Kronhind
1 stk. Spidsdåhjort
3 stk. Harer
1 stk. Ræv
1 stk. Skovdue
35 stk. Snepper

2016

blev der i Kiddal skudt følgende:
2   stk. Sommerbuk
-   stk. Rådyr
2  stk. Kronhjort
-   stk. Spidsdåhjort
7  stk. Harer
-   stk. Ræv
-   stk. Skovdue
21 stk. Snepper

2013

blev der i Kiddal skudt følgende:
2  stk. Forårsbuk
5  stk. Rådyr
7   stk. Kronvildt
-   stk. Spidsdåhjort
2  stk. Harer
1   stk. Ræv
-   stk. Skovdue
19 stk. Snepper

2010

blev der i Kiddal skudt følgende:
4  stk. Sommerbuk
1  stk. Rå
8   stk. Kronvildt
-   stk. Spidsdåhjort
1   stk. Harer
1   stk. Ræv
-   stk. Skovdue
14 stk. Snepper

2018

blev der i Kiddal skudt følgende:
1  stk. Sommerbuk
-  stk. Rådyr
1  stk. seksender Kronhjort
1  stk. Spidshjort
4  stk. Harer
-  stk. Ræv
-  stk. Skovdue
23 stk. Snepper

2015

blev der i Kiddal skudt følgende:
-   stk. Sommerbuk
2  stk. Rådyr
-   stk. Kronhind
-   stk. Spidsdåhjort
8  stk. Harer
1   stk. Ræv
-   stk. Skovdue
12 stk. Snepper

2012

blev der i Kiddal skudt følgende:
2  stk. Sommerbuk
3  stk. Rådyr
9   stk. Kronvildt
-   stk. Spidsdåhjort
2  stk. Harer
1   stk. Ræv
-   stk. Skovdue
26 stk. Snepper