Friluftslivet i skovene
Man er altid velkommen i en privat skov, og således også i Kiddal, Klink- og Nørhede Plantager.
Forskellen på privat og statsskov er på nogle områder meget markant
Man kan læse om regler for færdsel i skove på disse hjemmesider: lovteksten og § 23 her

Adgangsregler i private skove
I de privatejede skove må man gå og cykle, men kun på skovveje og stier, og hunde skal føres i snor.
Der er adgang fra kl. 6 til solnedgang, og man må ikke slå sig ned nærmere end 150 meter fra bygninger.
Her er motorkørsel også forbudt, og man skal rette sig efter skiltningen.
Hvis skoven er under 5 hektar må skovejeren godt lukke den af for offentligheden.
Adgangen til skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes jagt, og i områder, hvor der er intensivt skovarbejde.
Man skal have ejerens tilladelse til særlig benyttelse af skove og der findes særlige regler for organiseret brug.

Grønbjerg Friskole og Kiddal Plantage

I samarbejde med Grønbjerg Jagtforening har Grønbjerg Friskole henlagt enkelte timer til fortælling om jagt og færdsel samt andre oplevelser i Kiddal Plantage.

Undervisning og tur i 2011

Undervisning og tur i 2017

 

 

 

Fugle der er set i Kiddal, Klink eller Nørhede plantager:
 
Blåmejse - Bogfinke
Dompap - Duehøg
Engpiber
Fuglekonge
Gransanger - Grønirisk - Grønsisken - Gulspurv - Gærdesmutte
Huldue
Jernspurv
Knopsvane
Lille Korsnæb
Musvit - Musvåge
Ravn - Ringdue - Rødhals - Rødrygget Tornskade
Sangdrossel - Skovskade - Solsort - Sortmejse - Stor Flagspætte -  Stor Tornskade – Snepper
Trane – Tårnfalk

Tyttebærrene og Blåbærene er en udsøgt fornøjelse for skovens fugle

Dyrearter der er set i Kiddal, Klink eller Nørhede plantager:
 
Krondyr
Rådyr
Ræve
Harer

 

Rålammet der her ligger og trykker, blev observeret på en skovvandring i 2012 

Drivvejen

Den tidligere føring af hovedvej A 11, der i ældre tid blev kaldt Drivvejen, går igennem Kiddal Plantage
Drivvejen er en vestjysk pendant til Hærvejen. Drivvejen fulgte omkring Grønbjerg i store træk hovedvej A11. Da den gamle føring af A11 og dermed drivvejen går gennem Kiddal Plantage er medtaget lidt historie om Drivvejen. 

Kristian Puggaard har begået vedhæftede artikel om Drivvejen og historien bag. Artiklen er venligst stillet til rådighed af Esbjerg Museum som er en del af Sydvestjyske Museer
Se artiklen her

Drivvejen omkring Grønbjerg blev omtalt i Grønbjergs Lokalblad Runestenen i november 2006
Se denne artikel her

Gravhøje

Der findes mange gravhøje i Kiddal plantage
Til Grønbjergs lokalblad Runestenen skrev Arkæolog og museumsinspektør Palle Eriksen i november 1993 om gravhøjene i Kiddal Plantage under overskriften "Der var engang".
Artiklen kan ses her