Vestergaards Kiddal

Kiddal - Klink - Nørhede Aktieselskab blev stiftet den 31. maj 1902.
Den første plantning fandt sted i foråret 1903.
Anders Chr. Vestergaard, der var formand for skoven gennem mange år, har i sine erindringer skrevet om plantagens opståen og den første tids drift.

Uddraget af Lærer Anders Chr. Vestergaards erindringer blev bragt i Grønbjergs lokalblad Runestenen nr. 105 og 106 - juli og september 2010 (Alle Vestergaards erindringer kan ses på www.runestenen.dk )

Beretningen kan læses i dette pdf-dokument: Vestergaard-Kiddal