Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018

Tirsdag den 22. maj blev der afholdt generalforsamling med skovvandring i Kiddal Plantage og efterfølgende generalforsamling i Grønbjerg Forsamlingshus.

Billedet herover er fra det sydvestlige del af Kiddal plantage syd for Ommebakkevej hvor der er knust og ryddet omkring hele stykket.

Billedet herover er fra Ommebakkevej ved højene hvor der ligger træ til flis.

(Foto: Mogens Ballegaard)

Bestyrelsesmøde den 5. oktober 2017

Bestyrelsesmøde i Kiddal- klink plantager den 5. oktober 2017 med ledsagelse af Jon Colstrup fra HedeDanmark.

Fotos er venligst stillet til rådighed af Jon Colstrup

Billedet er herover: Bestyrelsen fra venstre; Per Kamp, Ejgild Skytte og Helle Engestoft.

Herunder en række billeder fra Kiddal og Klink plantager

Generalforsamling 2017

Onsdag d. 24. maj blev der afholdt generalforsamling med skovvandring i Kiddal Plantage og efterfølgende generalforsamling i Grønbjerg Forsamlingshus.

På billedet herover betragtes et nyt areal der er blevet ryddet og genplantet med Nobilis. Der var nogen afgang som nu er efterbedret og sprøjtet for snudebiller.

(foto: Mogens Ballegaard)

Meddelelse fra direktionen i Kiddal, Klink og Nørhede Plantager ApS

Meddelelse fra direktionen i Kiddal, Klink og Nørhede Plantager ApS

Der er sat kæde over et par indgangsveje til Kiddal Plantage.

  1. Ved vejen fra A11 og ind i skoven helt mod nord.
  2. Ved vejen der ved siden har et bredt foderbælte, og som går mod nord, ca. midt mellem parkeringspladsen og udkørslen mod vest i Nørre Omme Bakker.

Kæderne kan tages af, hvis man har ærinde i skoven.

Kæderne er opsat for at markere, at det er en privat skov, og færdsel i skoven foregår efter love og regler, der gælder for færdsel i private skove.

Årsagen til denne markering er, at der er registreret flere tilfælde af mountainbike-cyklende personer, der cykler inde mellem træerne og ikke holder sig til veje og stier. Ligeledes er der set flere tilfælde af personer med løsgående hunde.

Vi håber, at markeringen kan være medvirkende til, sammen med den officielle skiltning, at gøre opmærksom på, at det er en privat skov, man befinder sig i, og færdsel og opførsel i privat skov skal følge gældende regler.

I private skove må man:

  • opholde sig i fra klokken 6 om morgenen til solnedgang
  • kun gå på veje og stier – undtagen stier der kun er trampet eller dyreveksler.
  • ikke skære eller klippe noget af træerne
  • samle svampe, nødder, bær, frø, kogler fra skovbunden, mos, lav, grene og kviste – men kun hvad man kan nå fra vej og sti.
  • kun ride efter nærmere aftale med ejeren.
  • cykle på veje og grusstier, men aldrig i skovbunden.
  • skal man holde hunden i snor.
  • aldrig grave planter op.

Generalforsamling 2016

Her studeres angreb af snudebiller (foto Mogens Ballegaard)

Onsdag d. 25. maj blev der afholdt generalforsamling med skovvandring i Nørhede plantage og efterfølgende generalforsamling i Grønbjerg Forsamlingshus.

På billedet herover studeres der angreb af snudebilleder (foto: Mogens Ballegaard)

 

skovmaerke

En lille klynge Skovstjerner lyste op i skovbunden (foto: Mogens Ballegaard)

 

Generalforsamling 2015

Fra skovvandringen helt mod vest i Kiddal plantage i forbindelse med generalforsamlingen den 27. maj 2015.
Kørestole er ingen hindring for en skovvandring i et noget ufremkommeligt terræn.  (foto Mogens Ballegaard)

Konstituering 2015

Kiddal, Klink og Nørhede Plantager

Onsdag d. 27. maj 2015. På et kort bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev konstitueringen fastlagt med Ejgild Skytte som formand, Helle Engestoft som kasserer og Per Kamp som sekretær.

Hededanmarks besigtigelse af Kiddal, Klink og Nørhede plantager

Kiddal: De fleste træer ligger i den østlige del af skoven, ved “skurvognen” og øst for hovedvej A11 (Se herunder fra den 7. december – Stormen Bodil)
Klink: Der er ikke stormfald, måske et enkelt træ.
Nørhede: Plantagen har fået en ordentlig tur. Øst for hegningen er der slået hul og det tilbageblivende er noget tyndt. Hegnet er løftet af de væltede rodkager.
Damstrupvej er fortsat spærret af fald fra vest. Ligeledes er vestenden af Nørhede væltet og spærrer Troldtoftvej .
Andre har forsøgt med en gummiged at skubbe træer væk, men har opgivet. (foto Jon Colstrup)